Besluit van 12 juli 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van artikel 23 van de Wet medische hulpmiddelen

VERBETERING

Op pagina 1 staat bij de ondertekening Minister voor Medische Zorg, T. van Ark. Dit moet zijn Minister voor Medische Zorg a.i., H.M. de Jonge

’s-Gravenhage, 20 juli 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven