Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-303".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-18
Datum van uitgifte 2021-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XXI van de Verzamelwet SZW 2021
Identifier stb-2021-303
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 303
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 juni 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XIII, onderdeel F, van de Verzamelwet SZW 2021;
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid