Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-06-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2021-261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35527;14
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-05-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2021-261
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-06-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 261
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 28 mei 2021 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-06-07