Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2020 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2020-532".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 35517
Behandeld dossier 27581;53
Behandeld dossier 30218;3
Behandeld dossier 33118;8
Behandeld dossier 33576;6
Behandeld dossier 33962;3
Behandeld dossier 35133;14
Behandeld dossier 35133;3
Citeertitel Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2020-12-07
Datum van uitgifte 2020-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste lid, 12.24, vierde lid, 12.37, derde lid, 13.11, eerste en tweede lid, 13.15, derde lid, 13.17, tweede lid, 13.20, zesde lid, 13.22, eerste lid, 16.139, eerste lid, en 18.3 van de Omgevingswet, artikel 44, eerste lid, van de Uitvoeringswet grondkamers, artikel 15, tweede lid, van de Vorderingswet 1962 en artikel 2, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;
Identifier stb-2020-532
Jaargang 2020
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2020-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 532
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Raad van State adviesnummer W04.20.0069/I
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 7 december 2020 tot wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving en enkele andere algemene maatregelen van bestuur vanwege het opnemen van regels over landinrichting, voorkeursrecht en onteigening en een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid