Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-02-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-67".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-02-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel V van de Wet computercriminaliteit III
Identifier stb-2019-67
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-02-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 67
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet computercriminaliteit III (Stb. 2018, 322)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-02-21