Besluit van 12 februari 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet computercriminaliteit III (Stb. 2018, 322)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 4 februari 2019, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2485812;

Gelet op artikel V van de Wet computercriminaliteit III;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet computercriminaliteit III treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 februari 2019

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met de datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, vanwege de betekenis van deze wet voor het publieke belang van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven