Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-01-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-01-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel IV van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448) en artikel 8 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
Identifier stb-2019-30
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-01-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 30
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 15 januari 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 november 2016, tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (Stb. 2016, 448) en het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-01-31