Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2019-281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-07-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel IV van de wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (Stb. 2019, 223);
Identifier stb-2019-281
Jaargang 2019
Keten-ID 9183
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-08-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 281
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 juli 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 juni 2019 tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Havenbeveiligingswet en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen ter (aanvullende) implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (Stb. 2019, 223)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-08-23