Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2019 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2019-170".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W17.18.0409/IV
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2019-04-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
Identifier stb-2019-170
Is vervangen door stb-2019-170-n1
Jaargang 2019
Keten-ID 9480
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2019-05-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 170
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Raad van State advies stcrt-2019-23730
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2019-05-14