Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2019, 170Verbeterblad

Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

VERBETERING

Artikel 5.12b op blz. 6 in tabel 5.12b wordt bij Sulfaat de aanduiding 2 μg/l vervangen door: 2 g/l.

’s-Gravenhage, 10 juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus