Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties

VERBETERING

Artikel 5.12b op blz. 6 in tabel 5.12b wordt bij Sulfaat de aanduiding 2 μg/l vervangen door: 2 g/l.

’s-Gravenhage, 10 juli 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven