Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2018-89".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34445
Behandeld dossier 34770
Citeertitel Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-03-09
Datum van uitgifte 2018-03-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-89
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-03-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 89
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid