Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2018-488".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel XXI van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, );
Identifier stb-2018-488
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 488
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-12-27