Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2018-416".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-11-05
Datum van uitgifte 2018-11-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel XXII, eerste lid, van de Verzamelwet VWS 2018
Identifier stb-2018-416
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-11-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 416
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 5 november 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2018
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid