Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2018-145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 53 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Identifier stb-2018-145
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 145
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-05-22