Besluit van 16 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 15 mei 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2256934;

Gelet op artikel 53 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking met ingang van 25 mei 2018, met uitzondering van artikel 48a.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 mei 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De in dit besluit genoemde Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming strekt tot uitvoering van een bindende EU-rechtshandeling. Gelet op aanwijzing voor de regelgeving 4.17, vijfde lid, onderdeel d, is daarom niet gekozen voor de inwerkingtreding op 1 januari of 1 juli, maar voor de datum waarop de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing wordt: 25 mei 2018.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven