Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2018-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26643;283
Behandeld dossier 28169;3
Behandeld dossier 33990;3
Citeertitel Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-03
Datum van uitgifte 2018-05-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 89 van de Grondwet
Identifier stb-2018-141
Jaargang 2018
Keten-ID 8351
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-05-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 141
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 3 mei 2018, houdende tijdelijke regels betreffende de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid