Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-81".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29515;309
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-02-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-81
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 81
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 22 februari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) (Stb. 2017, 13) en van het Besluit vertrouwensdiensten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-03-09