Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-279".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33509;J
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-06-13
Datum van uitgifte 2017-06-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Art. IX
Identifier stb-2017-279
Jaargang 2017
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 279
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (Stb. 2016, 373)
Uitgever Ministerie van Justitie