Publicaties over dossier 33509

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van 10 juni 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen 15d en 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatsblad 2020, 178 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Wet Download icon PDF (30 kB)

  Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2020 Staatsblad 2020, 181 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (236 kB)

  Voortgang online toestemmingsvoorziening voor gespecificeerde toestemming (3 blzn.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-01-2019 2018-2019 33509, nr. AB Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46538 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (59 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2018 Staatscourant 2018, 46535 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 40546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39165 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over een technische briefing inzake het programma Gespecificeerde Toestemming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 33509, nr. AA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens); Brief van de ministers van VWS en voor Medische Zorg en Sport inzake Gespecificeerde toestemming en de wet Cliëntenrechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 33509, nr. Z Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. AMvB Download icon PDF (29 kB)

  Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2017 Staatsblad 2017, 446 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport