Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-184".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34597
Behandeld dossier 28760;30
Behandeld dossier 31293;325
Behandeld dossier 31322;276
Behandeld dossier 34596;A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-04-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 1.50b, aanhef en onder a, en 2.8, aanhef en onder a, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Identifier stb-2017-184
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-05-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 184
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 april 2017, houdende wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met aanscherping van de kwaliteitseisen aan beroepskrachten voorschoolse educatie
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-05-12