Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-529".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31700-VI;150
Behandeld dossier 32859;11
Behandeld dossier 32859;16
Behandeld dossier 32859;3
Behandeld dossier 32859;7
Behandeld dossier 32859;C
Behandeld dossier 33352;3
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 8, vijfde lid, en artikel 163, tiende lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 28a, elfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 89, tiende lid, van de Spoorwegwet, artikel 48, tiende lid, van de Wet lokaal spoor en artikel 11.6, tiende lid, van de Wet luchtvaart
Identifier stb-2016-529
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 529
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 14 december 2016, houdende regels over de voorlopige onderzoeken en de vervolgonderzoeken die ter vaststelling van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer kunnen worden ingezet en aanwijzing van de drugs waarvoor grenswaarden gelden en aanwijzing van de grenswaarden voor enkelvoudig en gecombineerd gebruik van drugs en van drugs en alcohol of geneesmiddelen (Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-12-22