Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-440".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34462
Behandeld dossier 34059
Citeertitel Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-11-14
Datum van uitgifte 2016-11-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-440
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 440
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 november 2016, houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)
Uitgever Ministerie van Justitie