Publicaties over dossier 34462

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. AMvB Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van 22 december 2016 tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen handelingen op grond van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatsblad 2016, 560 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatsblad 2016, 440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (34111); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-11-2016 2016-2017 nr. 5, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg (34461); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-10-2016 2016-2017 nr. 9, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 1 november2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-10-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34462, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (7 kB)

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 34462, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (45 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40; 2016-09-30

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-09-2016 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (18 kB)

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34462, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2016 2015-2016 Kamerstuk 34462, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal