Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-345".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29279;114
Behandeld dossier 29362;224
Behandeld dossier 30080;23
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-09-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 6.6, eerste lid, en 6.7 van de Waterwet;
Identifier stb-2016-345
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-10-04
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 345
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 20 september 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met actualisering van de aanwijzing van gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (aanpassingen kaarten 2017)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-10-04