Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34262
Behandeld dossier 34176
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-505
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 505
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-16