Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33891;141
Behandeld dossier 33891;142
Behandeld dossier 33891;17
Behandeld dossier 33891;79
Behandeld dossier 33362;A
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 13.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg en artikel 10.2.1 van het Besluit langdurige zorg
Identifier stb-2014-521
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-18
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 521
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 9 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg en het Besluit langdurige zorg
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-12-18