Besluit van 13 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499) en enige artikelen van het Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 360)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2013, nr. 2013-0000173105;

Gelet op artikel III van de Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499) en artikel II van het Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 360);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499) en de artikelen I, onderdelen A, onder 1, 2 en 4, B, C, E, F, G, I en J, van het Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 360) treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 13 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de negentiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven