Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-556".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III van de Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. )
Grondslag Artikel II van het Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 360)
Identifier stb-2013-556
Jaargang 2013
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 556
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 13 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013, houdende herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499) en enige artikelen van het Besluit van 20 september 2013 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 360)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-12-19