Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-08-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-07-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013
Identifier stb-2013-332
Jaargang 2013
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-08-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 332
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 17 juli 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-08-22