Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2013-260".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31766;3
Behandeld dossier 31766;7
Behandeld dossier 31766;9
Behandeld dossier 31766-F
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2, tweede lid, onderdeel h, artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en artikel 17 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Identifier stb-2013-260
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 260
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 25 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-06-28