Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-258".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33455;3
Behandeld dossier 33455;7
Behandeld dossier 29515;309
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-06-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XII van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht
Grondslag Artikel 2 van deel C van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Identifier stb-2013-258
Jaargang 2013
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 258
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 25 juni 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen in de Wet aanpassing bestuursprocesrecht over incidenteel hoger beroep en incidenteel beroep in cassatie en van de Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2013-06-28