Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2013-249".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-06-14
Datum van uitgifte 2013-06-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 21 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies
Identifier stb-2013-249
Jaargang 2013
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 249
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 juni 2013 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 13, 14, 15 en 18 van de Kaderwet subsidies I en M en van het Kaderbesluit BZK-subsidies
Uitgever Ministerie van Justitie