Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2013, 249Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 juni 2013 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 13, 14, 15 en 18 van de Kaderwet subsidies I en M en van het Kaderbesluit BZK-subsidies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie van 6 juni 2013, nr. 2013-0000312678,

Gelet op artikel 21 van de Kaderwet subsidies I en M en artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 13, 14, 15 en 18 van de Kaderwet subsidies I en M en het Kaderbesluit BZK-subsidies treden in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten