Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2012-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-02-22
Datum van uitgifte 2012-03-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III van het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32)
Grondslag Artikel VI van de Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656)
Identifier stb-2012-92
Jaargang 2012
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Organisatietype ministerie
Pskey STB14654
Publicatiedatum 2012-03-13
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 92
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 22 februari 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 december 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (Stb. 2011, 656) en het Besluit van 17 januari 2012 houdende wijziging van het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met invoering van de mogelijkheid tot het afleggen van staatsexamen in de algemene vakken van de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Stb. 2012, 32)
Uitgever Ministerie van Justitie