Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32360-XVII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-01-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-92
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB13944
Publicatiedatum 2011-03-01
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 92
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 januari 2011 tot wijziging van de begrotingsstaten van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009 (slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-03-01