Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2011-659".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
Behandeld dossier 29515;309
Behandeld dossier 32261;23
Behandeld dossier 32261;B
Behandeld dossier 32261;C
Behandeld dossier 32261;D
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 36a, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Identifier stb-2011-659
Is vervangen door stb-2011-659-n1
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB14528
Publicatiedatum 2011-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 659
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 21 december 2011, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-12-29