Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten

VERBETERING

Op blz. 2, artikel 3, onderdeel f, onder 3°, wordt na «UR-geneesmiddelen» toegevoegd: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Geneesmiddelenwet.

Op blz. 3, artikel 6, vervalt: regels.

’s-Gravenhage, 3 februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven