Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2011-599".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VIII van het Besluit van … november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen, en op artikel II van het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377)
Identifier stb-2011-599
Jaargang 2011
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
PS key STB14495
Publicatiedatum 2011-12-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 599
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 12 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 30 november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen, en artikel I, onderdeel P, van het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-12-15