Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-06-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2011-299".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
Behandeld dossier 32464
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-06-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2011-299
Jaargang 2011
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
PS key STB14153
Publicatiedatum 2011-06-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 299
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2011-06-23