Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2009-556".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
Grondslag Artikel 16, eerste lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
Grondslag Artikel 21, vierde lid, Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
Grondslag Artikel 33, vierde lid, Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
Identifier stb-2009-556
Jaargang 2009
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB12806
Publicatiedatum 2009-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 556
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 9 december 2009 houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet van 20 november 2008 houdende wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, ter vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-12-22