Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2009-484".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-11-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 23, negende lid, Wetboek van Strafrecht
Identifier stb-2009-484
Jaargang 2009
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
PS key STB12676
Publicatiedatum 2009-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 484
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 13 november 2009 tot wijziging van de bedragen van de categorieën, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-11-25