Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-391".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-09-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XVII, wet van 25 juni 2009 tot invoering en wijziging van de wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Identifier stb-2009-391
Jaargang 2009
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype ministerie
PS key STB12535
Publicatiedatum 2009-09-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 391
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 4 september 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-09-29