Besluit van 4 september 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2009, nr. IVV/I/2009/18812, directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen;

Gelet op artikel XVII van de Wet van 25 juni 2009 tot Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 25 juni 2009 tot Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen treedt in werking met ingang van 1 december 2009.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven