Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2009-328".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-07-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XIII, Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
Identifier stb-2009-328
Jaargang 2009
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
PS key STB12510
Publicatiedatum 2009-07-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 328
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 18 juli 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-07-31