Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2009-319".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-07-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel XXVI verzamelwet SZW-wetgeving 2009
Identifier stb-2009-319
Jaargang 2009
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB12534
Publicatiedatum 2009-07-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 319
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 juli 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2009-07-27