Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-568".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel VI, Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken
Identifier stb-2008-568
Jaargang 2008
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB12099
Publicatiedatum 2008-12-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 568
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 18 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-12-29