Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2008 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2008-318".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie Officiële publicatie
Datum ondertekening 2008-07-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel III, Besluit van 15 juli 2008 houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen
Identifier stb-2008-318
Jaargang 2008
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key STB11828
Publicatiedatum 2008-07-31
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 318
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 15 juli 2008, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 15 juli 2008 houdende wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de uitvoering van enkele EU-verordeningen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2008-07-31