Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2005 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2005-704".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Citeertitel)
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2005-12-16
DCTERMS.requires Staatsblad 2005, 704; stb-2005-704-v1
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier stb-2005-704
Jaargang 2005
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
PS key STB9963
Publicatiedatum 2005-12-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 704
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 16 december 2005, houdende vaststelling van regels voor het inventariseren van asbest en het verwijderen van asbest in het algemeen en uit een bouwwerk in het bijzonder en in verband hiermee een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2005-12-27