Asbestverwijderingsbesluit 2005

VERBETERING

Op blz. 2, Artikel 1, tweede lid wordt «daaronder mede wordt verstaan» gewijzigd in:

daaronder wordt verstaan.

Op blz. 7, Artikel 12, onderdeel C, onder 1, tweede lid, onder a wordt «bedoeld in artikel 5, van het Productenbesluit asbest;» gewijzigd in:

bedoeld in artikel 5, met uitzondering van onderdeel g, van het Productenbesluit asbest;.

Op blz. 11, Artikel 12, onderdeel J, eerste lid, onder a wordt «bedoeld in artikel 5 van het Productenbesluit asbest,» gewijzigd in:

bedoeld in artikel 5, met uitzondering van onderdeel g, van het Productenbesluit asbest,.

Op blz. 11, onderdeel K, wordt «In artikel 4.103, wordt onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:» gewijzigd in:

Aan artikel 4.103 wordt een lid toegevoegd, luidende:.

Op blz. 12, onderdeel M, onder 2 wordt «van overeenkomstige toepassing is, 4.54d, 4.55, 4,55a,.» gewijzigd in:

van overeenkomstige toepassing is, 4.54d, 4.55a,.

Op blz. 12, onderdeel O, onder 3 wordt «ingevoegd: 4.55a, eerste, tweede en vierde lid.» gewijzigd in:

ingevoegd: 4.55a, eerste en tweede lid.

's-Gravenhage, 28 maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven