Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2022 gepubliceerd door Noord-Holland. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "prb-2022-3905".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noord-Holland
Gebiedsmarkering (Provincie) Provincie Noord-Holland
Grondslag Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020]|[https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR628991/1
Identifier prb-2022-3905
Jaargang 2022
Maker Noord-Holland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/4.2/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype provincie
Publicatieblad Provinciaal blad
Publicatiedatum 2022-04-06
Publicatienummer 3905
Referentienummer 1800699/ 1800717
Rubriek officiële publicatie
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2022, nr. 1800699/ 1800717, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020
Uitgever Noord-Holland

Op de kaart